70'er jaren

Jaren 70

Begin jaren zeventig werd er begonnen met internationaal vervoer. Het transport ging voornamelijk naar de Scandinavische landen. Dit was destijds nog een hele onderneming. Voor het transport werden vrachtwagens ingezet met huifopbouw en TIR versluiting. Dit werd naast het kippertransport een belangrijk onderdeel van het bedrijf. De kippers hielden zich in het voorjaar en de zomer vooral bezig met het transport van klei naar de steenfabrieken in de omgeving. In het najaar werden de auto's ingezet voor het vervoer van suikerbieten.


80'er jaren