50'er jaren

Jaren 50

In de jaren 50 begon het transportbedrijf ook met het vervoer van suikerbieten, wat tot nu toe nog steeds een specialisatie is. Deze suikerbieten werden bij de boeren in het noordelijke deel van Groningen geladen, waarna ze na de fabriek in Hoogkerk gebracht werden en gelost. Door de jaren heen is de werkwijze erg veranderd. Zo werden vroeger de vrachtauto's geladen met een greep en werden er twee vrachten per dag gedaan. Ook moest op de fabriek op omgekeerde wijze de wagen gelost worden. Tegenwoordig worden de suikerbieten met een mobiele kraan geladen en worden de vrachtauto's door middel van een kiepbrug van de zijkant gelost. Van het voorjaar tot de suikerbietencampagne werden allerlei werkzaamheden verricht, waaronder het vervoer van schuimaarde, een restant product van de suikerbiet wat over het land werd uitgestrooid. Ook het stro en frisdrank vervoer bleven. Het vee transport nam af en na verloop van tijd werd hier mee gestopt.


60'er jaren